Waarom moet er getaxeerd worden ?

Een taxatierapport geeft de belangrijkste informatie weer van uw huis of het object dat u aan wilt kopen of al heeft gekocht.

Veel banken en andere financiele instellingen stellen een taxatierapport verplicht voordat zij een financiering / hypotheek aan u verstrekken. De geldverstrekker(bank) wil zekerheid omtrent de Reele waarde van het object waar u een financiering voor wenst te verkrijgen. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige vereist. (taxateur).

Het doel van een taxatie staat in relatie tot verschillende soorten waarden. Als duidelijk is waarvoor u de taxatie nodig heeft , maken wij met u een afspraak om uw woning te taxeren.
Het is hierbij noodzakelijk dat u voorafgaande aan deze taxatie het eigendomsbewijs , de kadastrale gegevens en zo mogelijk eventuele tekeningen van het te taxeren object heeft opgezocht zodat u deze bij de hand heeft.

Tijdens de inspectie van uw woning let de taxateur van KOOL Makelaardij op de volgende aspecten:


  • de staat van onderhoud
  • de inhoud en oppervlakte
  • de functionele indeling
  • de constructie en de gebruikte materialen alsmede de kwaliteit daarvan.
  • Isolatie voorzieningen en energiezuinige maatregelen
  • De verplichtingen en rechten van de woning en de grond(bijv.erfpacht of het recht van overpad).
  • De ligging en de omgeving(met welke voorzieningen)van de woning.

Daarnaast informeren wij in de meeste gevallen bij de gemeente naar het bestemmingsplan en verrichten wij een kadastraal onderzoek om te bekijken of datgene wat wij in uw woning constateren overeenkomt met de gegevens van het Kadaster.

Een ander belangrijk onderdeel van waardebepaling is de marktsituatie. Wat is de verhouding tussen vraag en aanbod op de huidige woningmarkt ? Een te groot aanbod bij weinig vraag drukt de waarde terwijl een gering aanbod bij een grote vraag de waarde doet stijgen.
De taxateur van KOOL Makelaardij is goed op de hoogte van deze situatie en kent de bedragen waarvoor in de regio soortgelijke objecten onlangs zijn verkocht en onder welke omstandigheden dat is gebeurd.

Al onze bevindingen leggen wij vervolgens vast in het TAXATIERAPPORT , dat u kunt gebruiken voor het doel van uw taxatie.

Soms kan het voorkomen dat verschillende taxateurs een verschillend oordeel geven over de waarde van uw object. Dat heeft weer te maken met het feit , dat het om een schatting gaat. Binnen bepaalde marges mogen de waarden van elkaar verschillen. Het betekent dus niet dat de ene taxateur een foutief oordeel geeft. Al mag het natuurlijk niet zo zijn, dat de ene taxateur uitkomt op een bedrag dat 2 ton hoger of lager ligt dan de waarde die zijn collega heeft bepaald.
Een taxatierapport geeft een helder en objectief beeld van de waarde van een onroerendezaak.

Koolmakelaardij heeft de deskundigheid in huis om niet alleen te waarderen op basis van de bestaande situatie maar ook als er gerenoveerd of nieuw gebouwd gaat worden. Deze waarde kan o.a. de verzekerde waarde betreffen en/of de marktwaarde van de onroerendezaak.
De deskundige taxateur van KOOL Makelaardij kan voor u de juiste waarde van het object vaststellen. Een taxatierapport wordt derhalve altijd met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Let op ! de kosten van een taxatierapport ten behoeve van een hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar.

Wij kunnen voor u al een (gevalideerd)  NWWI taxatierapport opstellen vanaf  € 410,- all-inn. (afhankelijk van type object).