~~ Sirene ~~


het blauwgroen diep der oceaan
herbergt een zee van anemoon
kleurig koraal dat grillig groeit
een tuin die onder water bloeit
de stroming wiegt alles synchroon


de man die zo diep is gedoken
voelt de magie van deze plek
drinkt het in met al zijn zinnen
wenst zich haast kieuwen en vinnen
voelt hoe de diepte aan hem trekt


dan wordt de ruisrust onderbroken
zij zwemt achter een rots vandaan
in schoonheid bijna onvergelijkbaar
haar naaktheid lijkt doorschijnend breekbaar
met haren zilver als de maan


de sterv’ling kan haar niet weerstaan
en door betovering verdoofd
strekt hij zijn armen naar haar uit
beroert de glinsterende huid
wordt van zijn levensvonk beroofd


~*~

 


 

 

Dichtvorm Puret - ontworpen door Sacrajewa 


Een helaas onbekende dichtvorm is het Puret.

Het gedicht heeft meestal vier strofen. Elke strofe bestaat uit vijf regels.

De eerste regel van elke strofe is op zich staand, terwijl de vier volgende een omarmde rijmvorm hebben. Dus ABCCB.

Ook wordt deze dichtvorm wel zo geschreven dat de laatste woorden van de eerste regels ook omarmd rijmen. De eerste regel rijmt dan met de eerste regel van de laatste strofe en de eerste regels van de twee middelste strofen rijmen ook.

Sfeertekening van de ontwerpster: 
stel je de vroege middeleeuwen voor, waar de vrouwelijke adel zoekt naar een manier van expressie. Inhoudelijk beschrijft het veelal een landschap met een verbonden diepere betekenis. Heimwee, verliefdheid, verborgen seksuele verlangens maar ook donkere gevoelens werden geuit. Kortom pure gevoelens verbonden met de natuur. Tijdens de heksenvervolging zou deze vorm zeker gezien zijn als duivelspsalm, waar vooral de duistere kant van het Puret debet aan zou zijn geweest.

 

gedachten, die meer dan vluchtig wilden zijn ….